อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP

คอร์สอบรม อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP ครั้งที่ 3
วันที่อบรม สามารถกำหนดวันอบรมเองได้ (ุ4 วัน)
เวลา 10.00 - 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,136 บาท ราคานี้รวม Vat  7% เเล้ว
สถานที่อบรม บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)
  999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
ขั้นตอนเเละวิธีการลงทะเบียน 
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม
2. ชำระค่าลงทะเบียน 

3. แจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนได้ ที่นี่
  *หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาก่อนตามลำดับ
เนื้อหารายละเอียดอบรม
 
 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

- ทำความรู้จัก php
- เครื่องมือสำหรับพัฒนา PHP
- รูปแบบการเขียน PHP
- การประกาศตัวแปร
- เครื่องหมายดำเนินการ (Operator)
- คำสั่งควบคุมการทำงานแบบเงื่อนไข
- คำสั่งควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำ
- โจทย์ฝึกประยุกต์ใช้งานการทำงานแบบเงื่อนไข
- โจทย์ฝึกประยุกต์ใช้งานการทำงานแบบทำซ้ำ

วันที่ 2

- การใช้ Built-in functions
- - Function เกี่ยวกับ String
- - Function เกี่ยวกับ Date Time
- - Function เกี่ยวกับ Array
- - Function เกี่ยวกับ File
- โจทย์ฝึกประยุกต์ใช้งาน Built-in functions
- การสร้าง function
- - Function arguments
- - Default arguments
- - Return
- - Variable scope

- รูปแบบการเขียน OOP
- การสร้าง Class
- การใช้คำสั่ง include และ require
- มาตรฐานการเขียนโค้ด PHP
- แนวทางการจัดการกับข้อผิดพลาด (Debug)
- - error/warning/notice
- - try catch

วันที่ 3

- การสร้างหน้าเว็บไซต์ด้วย HTML
- - การสร้าง Table Form
- - แท็กที่ใช้บ่อยๆ ของ HTML
- การใช้ภาษา CSS จัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์
- การใช้ Bootstrap เบื้องต้น
- รูปแบบการเขียน PHP ในเอกสาร HTML
- การรับส่งตัวแปรข้ามหน้าเว็บไซต์ (GET, POST)
- การสร้างฟอร์มอัพโหลดไฟล์
- การใช้ phpMyAdmin
- - จัดการ Database
- - จัดการ Table
- การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล MySQL
- ภาษา SQL เบื้องต้น
- - Insert
- - Select
- - Update
- - Delete
- - Join
- การใช้ SQL Function
- - COUNT, SUM, MIN, MAX, DISTINCT, BETWEEN, DATEDIFF
- - Import/Export

วันที่ 4

- การใช้งาน Sessions
- การใช้งาน Cookies
- การใช้ภาษา PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL
- การใช้ PHP & MySql ทำงานกับสร้างฟอร์ม
- เพิ่มการทำหน้าค้นหา
- เพิ่มการทำแบ่งหน้าการแสดงผล
- การประยุกต์สร้าง Class สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล

 

 

 

 

 

บริการเพิ่มเติม 
  - บริการอบรมนอกสถานที่(เหมาะสำหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน) 
  - สามารถกำหนดวันที่อบรม สถานที่ และจำนวนผู้เข้าอบรมได้
  - บริการอบรมของเราทั้งหมด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

*หมายเหตุ
     - ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องบอกรายละเอียดสถานที่ที่ต้องการอบรม รวมทั้งจำนวนผู้เข้าอบรมให้แก่ทางบริษัทรับทราบ
     - ผู้อบรมต้องเตรียมสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม รวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

Form has Expired or maximum entries has been reached

ติดต่อสอบถาม 

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)

  999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-7455, 08-1619-8579
E-mail m.d.soft@hotmail.com
 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.