การติดตั้ง MJForm

 คู่มือการใช้งาน MJForms

 

การติดตั้ง MJForms

                   เข้าไปยังหน้า Administrator ของ Joomla เลือกที่เมนู Components และเลือก MJForms ดังภาพด้านล่าง

 

                    เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะพบหน้ารายการ MJForm Control Panel จะมี icon 4 ตัว ให้คลิกที่ icon ตัวแรก MJForm

 

                   เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะพบหน้ารายการ Forms ทั้งหมดที่สร้างด้วย MJForms

 รายละเอียดของ Toolbars ในหน้ารายการ

 

รายละเอียดข้อมูลในตารางที่แสดงในหน้ารายการ Forms ประกอบด้วย

ID                                            ID ของแถวข้อมูล สำหรับการอ้างอิง Form

Records                                 คลิกเข้าไปดูข้อมูลที่มีการกรอกผ่าน Form เข้ามา

Table name                         ชื่อของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลใน Form

Publish Information       ข้อมูลสถานะของ Form เช่น เปิดการใช้งาน ปิดการใช้งาน

Author                                 ผู้สร้าง Form

Date                                      วันที่สร้าง Form

 

  

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.