การตรวจสอบข้อมูลใน Form

 คู่มือการใช้งาน MJForms

 

การตรวจสอบข้อมูลใน Form

                    หลังจากที่เปิดใช้งาน Form แล้ว หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกเข้ามาใน Form ให้คลิกที่ Records ในแถวของ Form ที่ต้องการ

 

 

ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาทั้งหมด

 

สามารถ Export ข้อมูลที่บันทึกใน Form ได้ 4 แบบ คือ HTML CSV XML และ XLS โดยเลือกที่ Tab Export ตามภาพด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.