อบรมการพัฒนา Component บน Joomla 3.x

  

คอร์สอบรม อบรมการพัฒนา Component บน Joomla 3.x(ครั้งที่ 3)
วันที่อบรม สามารถกำหนดวันอบรมเองได้ (3 วันเต็ม)
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,136 บาท ราคานี้รวม Vat  7% เเล้ว
สถานที่อบรม บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)
  999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
ขั้นตอนเเละวิธีการลงทะเบียน 
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม
2. ชำระค่าลงทะเบียน 

3. แจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนได้ ที่นี่
  *หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาก่อนตามลำดับ
เนื้อหารายละเอียดอบรม
 
  อธิบายโครงสร้างไฟล์ใน Joomla
  การใช้งานในส่วนผู้ดูแล
  อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ OOP
  โครงสร้าง Class MVC ของ Component
  สร้าง Basic Component
   - โครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์
   - การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
   - อธิบายเรื่องไฟล์ภาษา
   - การสร้างหน้าแสดงรายการข้อมูล
   - การแก้ไขข้อมูล
   - การลบข้อมูล
  การสร้าง XML Form
  ทบทวนการสร้าง Component
  การสร้าง Sidebar ใน Component
   - การสร้างเมนู
   - การสร้างตัวกรองข้อมูล (Filter)
  การสร้าง Config ของ Component
  อธิบายเรื่อง ACL และการใช้งาน
  การใช้ JTable
   - การสร้าง Class และ function ที่สำคัญ
   - การปรับ controller และ model เลือก extents class เพื่อเพิ่มความสามารถ
  การใช้ Ajax และการส่งข้อมูล JSON
  การสร้าง Component ส่วน Site
  การทำเมนู
  การแปลงลิงค์สำหรับ SEO
  การทำตัวติดตั้ง

 

 

ฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรมการพัฒนา Component บน Joomla 3.x(ครั้งที่ 3)

ลงทะเบียนอบรม พัฒนา Component บน Joomla

 

 

บริการเพิ่มเติม 
  - บริการอบรมนอกสถานที่ (เหมาะสำหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน) 
  - สามารถกำหนดวันที่อบรม สถานที่ และจำนวนผู้เข้าอบรมได้
  - บริการอบรมของเราทั้งหมด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
*หมายเหตุ
    - ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องบอกรายละเอียดสถานที่ที่ต้องการอบรม รวมทั้งจำนวนผู้เข้าอบรมให้แก่ทางบริษัทรับทราบ
    - ผู้อบรมต้องเตรียมสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม รวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

 

ติดต่อสอบถาม  บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd)
  999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-7455, 08-1619-8579
E-mail m.d.soft@hotmail.com

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.