การสร้าง Forms ใหม่

 คู่มือการใช้งาน MJForms

 

การสร้าง Forms ใหม่

                    เริ่มสร้าง Forms ใหม่ คลิกที่ไอคอน New บน Toolbars

 

             เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะพบหน้า Design และเครื่องมือต่างๆ แบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายคือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สร้าง Form ส่วนด้านขวา คือ พื้นที่สำหรับลากเครื่องมือมาวาง ดังภาพด้านล่าง

 

รายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ มี 3 Tab ได้แก่

1.Toolbar

ประกอบด้วย Tag และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องการใส่ภายใน Form แบ่งเป็น 4 ส่วน

  • ส่วน Basic เป็น Tag HTML ธรรมดา ที่ใช้กันใน Form

 

  • ส่วน Advanced เป็น Tag พิเศษที่เพิ่มเข้ามา

 

  • ส่วน Automatic เป็น Tag ส่วนที่ไม่แสดงให้เห็นในหน้าของ Site (Front End)

 

  • ส่วน Spam-Control เป็นการเพิ่มเครื่องมือสำหรับป้องกันการ Spam

 

2. Form information ตั้งค่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Form

Title                                       ใช้กำหนด Title ของ Form

Published                             ใช้กำหนดว่าต้องการเปิดใช้งาน (Yes) หรือ ปิดใช้งาน (No)

Type                                       กำหนดประเภทของ Form

                                    Normal : เป็นแบบปกติผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ แต่แก้ไขภายหลังไม่ได้
                                                Profile : เป็นแบบที่หลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้ว สามารถแก้ไขได้ภายหลัง

Start publishing               กำหนดวันเดือนปีที่เริ่มใช้งาน Form นี้

Finish Publishing             กำหนดวันสิ้นสุดที่ใช้ Form นี้

Maximum records          เป็นการจำกัดจำนวน Records ที่เก็บในตาราง

Theme                                 กำหนดรูปแบบของ Form

Allowed user groups      กำหนดว่าผู้ใช้กลุ่มไหนสามารถใช้ Form นี้ได้บ้าง

Active plugins                  กำหนด Plugins ที่ใช้งาน

 

- Redirections ตั้ง URL ที่ให้ Form เชื่อมต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

'Thank You' page link                 กำหนด URL เมื่อผู้ใช้บันทึก Form เรียบร้อยแล้ว

Form Expired' page link             กำหนด URL เมื่อ Form นี้สิ้นสุดการใช้งาน

'Not authorized' page link         กำหนด URL เมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้ Form นี้

 

- Mail ตั้งค่าการส่ง E-mail ของ Form

Send notification to Administrators on new entries

กำหนดให้ส่ง E-mail หา Admin เมื่อมีการบันทึก Form เข้ามา

Send User a confirmation message

กำหนดให้ส่ง E-mail หา ผู้ใช้ที่บันทึกข้อมูลใน Form ด้วย

Administrators E-Mail

กำหนด E-mail ของ Admin

Administrator Notification Message Format

ระบุเนื้อหาใน E-mail ที่ต้องการส่งให้ Admin

User Confirmation Message

ระบุเนื้อหาใน E-mail ที่ต้องการส่งให้ผู้ใช้3. Element เป็นการกำหนดคุณสมบัติและตั้งค่าให้กับ Tag หรือ เครื่องมือที่นำมาสร้าง Form ซึ่งมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันในแต่ละ Element

 

หลังจากรู้จักเครื่องมือต่างๆ แล้ว มาเริ่มสร้าง Form เริ่มจากลากเครื่องมือที่ต้องการมาวางด้านขวา

 

ตอนนี้ก็จะได้ Tag Input Box มาแล้ว ทีนี้จะเห็นว่าหน้า Tag จะมีคำว่า Textbox อยู่ ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นข้อความอื่น ให้ไปที่ Tab Element... ดังภาพด้านล่าง

 

                 ใน Tab ของ Element... จะมีคุณสมบัติต่างๆ ให้ตั้งค่า หรือ จะใช้ค่ามาตรฐานที่มีให้ก็ได้ ถ้าเปิด Tab Element... แล้วไม่พบอะไร ให้ตรวจสอบว่าด้านขวาคลิกเลือก Tag หรือยัง 

สำหรับการเปลี่ยนข้อความหน้า Tag ให้แก้ไขข้อความในช่อง Label

 

ลองใช้ Tag อื่นๆ บ้าง ก่อนหน้าชื่อควรจะมีคำนำหน้าชื่อ ให้ลาก List มาใส่ ตามภาพด้านล่าง

 

 

 ได้ List มาเรียบร้อย ทีนี้เปลี่ยน Label และ Option ให้เหมาะสม คลิกที่ List ที่วางไว้ด้านขวา หรือ คลิกที่ Tab Element... เพื่อแก้ไขค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง

 

 

สังเกตว่าตอนนี้คำนำหน้าอยู่ด้านล่างชื่อ ถ้าต้องการย้ายไปไว้ด้านบนให้นำเมาส์ไปที่หน้า Tag นั้น เมาส์จะเปลี่ยนเป็น  ให้คลิกลากไปไว้ด้านบนชื่อ 

สร้าง Tag Text Box สำหรับเก็บค่า นามสกุล ตามภาพด้านล่าง

 

สร้าง Tag Text Area สำหรับเก็บค่าที่อยู่ ตามภาพด้านล่าง

 

สร้าง Tag Text Box สำหรับเก็บเบอร์โทรศัพท์

 

ลองสร้าง Tag Radio สำหรับเก็บค่าเพศ

 

กำหนดค่าใน Tab Element ตามภาพด้านล่าง

 

ลองสร้าง Tag Check Box สำหรับเก็บค่าความสนใจ การตั้งค่าใน Element... จะคล้ายๆ กับของ Tag Radio

 

สุดท้ายของการสร้าง Form ต้องมีปุ่มสำหรับกดบันทึกด้วย

 

 

 

แก้ไขค่าใน Tab Element...เปลี่ยน Label และค่า Type ต้องเป็น Submit ตามภาพด้านล่าง

 

 

ตอนนี้ส่วนประกอบต่างๆ ในฟอร์มที่เราต้องการครบแล้ว แต่ยัง Save Form นี้ไม่ได้ เพราะต้องกำหนดค่าใน Tab Form... ก่อน

ในส่วน Form Information ให้ใส่ค่า Title ของ Form ส่วนค่าอื่นๆ สามารถใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้ได้

 

 

หลังจากนั้นให้ดูส่วน Redirections ดูที่ ‘Thank You’ page link ให้ใส่ page เมื่อผู้ใช้กดบันทึกแล้ว ให้ย้ายไปหน้าไหน เช่น หน้าแรก ให้ใส่ index.php จำเป็นต้องใส่ page

  

กด Save ที่ด้านขวาด้านบนได้เลย เท่านี้ก็ได้ Form พร้อมใช้งาน

  

                หลังจากที่ได้ Form เรียบร้อยแล้ว ต่อมาต้องทำเมนูสำหรับให้ผู้ใช้คลิกเข้ามาหน้า Form ที่สร้างขึ้น การสร้างเมนูให้คลิก Menus ที่แถบเมนูด้านบน และเลือก Main Menu * ดังภาพด้านล่าง

  

จากนั้นให้เลือก New ที่แถบ Toolbar เพื่อสร้างเมนูใหม่

  

ที่ Select และคลิกเลือกที่ MJForm

 ในหน้าเพิ่มเมนูใหม่ให้คลิก Select ในแถบด้านขวาเพื่อเลือก Form ที่จะใช้ ระบบจะแสดงรายการ Form    ที่มีอยู่ ให้คลิกเลือก Form ที่ต้องการ ตามภาพด้านล่าง

 

 เมื่อเลือก Form เสร็จ ให้ระบุ Title ของเมนู และกด Save ที่แถบ Toolbar ทางขวาด้านบน

  

 สร้างเมนูเสร็จเรียบร้อย ลองดูการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ โดยคลิกที่ View Site ตามภาพด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมนูหน้าซ้ายของเว็บไซต์จะมีเมนูที่สร้างขึ้นมาใหม่ และเมื่อคลิกเข้าไปจะพบ Form สามารถใช้งานได้ทันที

 

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.