การลบ Forms

 คู่มือการใช้งาน MJForms

  

 การลบ Forms

                    การลบ Form ให้คลิกที่ Check box ในแถวที่ต้องการลบ สามารถเลือกลบได้หลายรายการ เมื่อเลือกครบแล้วให้คลิกที่  Trash ที่แถบ Toolbar ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง ตามภาพด้านล่าง หากต้องการลบให้คลิก OK ต้องการยกเลิกให้คลิก Cancel

 

 

 

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.