การ CopyForm

 คู่มือการใช้งาน MJForms

  

การ CopyForm

                    ในกรณีที่ต้องการสร้าง Form ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สามารถ Copy Form ได้ โดยไม่ต้องทำใหม่ วิธีการให้คลิกเลือกที่ Check box ในแถวที่ต้องการ Copy แล้วคลิก Copy ที่แถบ Toolbar ด้านบน ระบบจะแสดงกล่องข้อความสำหรับใส่ชื่อ Form ใหม่ที่ได้ ใส่ชื่อที่ต้องการ คลิก OK

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.