การแก้ไข Forms

 คู่มือการใช้งาน MJForms

 

การแก้ไข Forms

               การแก้ไข Form ให้คลิกที่ Title ของ Form ได้เลย หรือ คลิกที่ Check box แล้วคลิกที่ Edit ที่แถบ Toolbar ก็ได้ ซึ่งในหน้าแก้ไขจะมีการทำงาน และเครื่องมือต่างๆ เหมือนกับตอนเพิ่ม Form ใหม่

 

 

 

 

Powered by M.D.Soft Co.,Ltd.