การ CopyForm

 คู่มือการใช้งาน MJForms

  

การ CopyForm

                    ในกรณีที่ต้องการสร้าง Form ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สามารถ Copy Form ได้ โดยไม่ต้องทำใหม่ วิธีการให้คลิกเลือกที่ Check box ในแถวที่ต้องการ Copy แล้วคลิก Copy ที่แถบ Toolbar ด้านบน ระบบจะแสดงกล่องข้อความสำหรับใส่ชื่อ Form ใหม่ที่ได้ ใส่ชื่อที่ต้องการ คลิก OK