แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

ติดปัยหาการใช้งานต่างๆ สอบถามได้ที่หมวดนี้
beliefinyouself
Posts: 4
Joined: Tue 17 Dec 2013 10:42 am

แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

Postby beliefinyouself » Tue 17 Dec 2013 10:52 am

mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ

admin
Administrator
Posts: 68
Joined: Tue 10 Sep 2013 1:45 am

Re: แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

Postby admin » Mon 23 Dec 2013 1:17 pm

เวอร์ชั่นฟรี ทำไม่ได้ครับ