Page 1 of 1

แสดงเวลาไม่ตรงครับ

Posted: Sat 01 Nov 2014 6:07 am
by chamnan53
1. เวลาที่มีสมาชิกมากรอกแบบฟอร์ม มันเเสดงไม่ตรงกับเวลาจริงครับ แก้ไขตรงไหนครับ
2. export เป็นไฟล์ xls แล้วฟ้องว่า error ครับ

Re: แสดงเวลาไม่ตรงครับ

Posted: Sun 30 Nov 2014 5:03 am
by Admin2
ข้อรายละเอียดปัญหาด้วยครับ