Search found 4 matches

by beliefinyouself
Tue 17 Dec 2013 11:33 am
Forum: สอนถามปัญหาการใช้งาน Mjform
Topic: เจอปัญหาในการใช้งานแจ้ง ที่หมวดนี้ได้เลย
Replies: 14
Views: 38321

Re: เจอปัญหาในการใช้งานแจ้ง ที่หมวดนี้ได้เลย

mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ
by beliefinyouself
Tue 17 Dec 2013 11:04 am
Forum: ขอเพิ่มความสามารถของ Mjform
Topic: แก้ไขข้อมูลใน records
Replies: 1
Views: 8012

แก้ไขข้อมูลใน records

mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ
by beliefinyouself
Tue 17 Dec 2013 10:52 am
Forum: สอนถามปัญหาการใช้งาน Mjform
Topic: แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว
Replies: 1
Views: 7179

แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ
by beliefinyouself
Tue 17 Dec 2013 10:50 am
Forum: สอนถามปัญหาการใช้งาน Mjform
Topic: เจอปัญหาในการใช้งานแจ้ง ที่หมวดนี้ได้เลย
Replies: 14
Views: 38321

Re: เจอปัญหาในการใช้งานแจ้ง ที่หมวดนี้ได้เลย

mjform สามารถ แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้วได้ไหมครับ

เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว ต้องการแก้ไขที่อยู่ใหม่ ได้ไหมครับ